I.P.E Tréning Akadémia
Képzés-Fejlesztés-Motiváció
Industrial Profession Education
Fejléc alcím szövege

Portfólióval a szakmai kompetenciák erősítéséért

A képzés végére elkészített szakképzési portfólió a tanulói motivációra épít, a tanulási folyamatban a tanulói aktivitás kulcsszerepet játszik, illetve az elsődleges pedagógusi szerepkör is módosul. A pedagógus a tradicionális „tanító” szerepet a koordináló, moderátori szerepre cseréli fel. A feladatok  a kritikus gondolkodást, komplex ismeretek alkalmazását is nagyban segítik.

Portfóliónak nevezzük az iskolában a tanulói projektmunkák összességét, amelyekben a diákok a tervezéstől kezdve aktívak, és amelyek során a cél valamilyen konkrét termék létrehozása, a fejlődési útvonal dokumentálása.  Az alkotó munkavégzéssel egyidőben sajátítják el a résztevékenységeket érintő elméleti tartalmakat.

A képzés tartalma  követi a szakképzési kerettantervben előírtakat, gyakorlatorientáltabb megközelítésben, melynek kidolgozásában a vállalatok aktívan közreműködnek!

Pályakezdőként, ennek a portfóliónak birtokában tervezhető a tudatos karrier és elősegíti a munkavállalói kiválasztást.

Jellemzői:

  1. elméleti bevezetés (projekt és portfólió célja az oktatásban)

  2. egyéni kompetenciáink felszínre hozása, · közös témáink meghatározása kooperatív módszerrel,

  3. projekt alapú képzési tervek kidolgozása a résztvevők előzetes ismereteit és kompetenciáit alapul véve,

  4. a megvalósítás a képzési idő alatt folyamatos

Kiegészítő ismeretek, foglalkozás előkészítés

E-learning módszertanunk

Szöveges, prezentációs vagy videó fájlok
Interaktivitás nélküli, lapozgatós tananyag
Interaktív tananyagok

Az elektronikus tananyagokba minden olyan teszt és számonkérési módszer beépíthető, amely papír alapon rendelkezésre áll. Az elektronizált számonkérés igen nagy előnye az objektív, azonnali visszacsatolás, a tesztek, kérdések és eredmények egyszerű és könnyű visszakeresése és összehasonlítása.